مأموریت ویژه دانشگاهها برای بهره وری و جهش تولید در صنایع

به گزارش ربات کشاورز، بر مبنای قانون جهش تولید دانش بنیان، مأموریت های ویژه ای برای همه دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و پارک های علم و فناوری در استانهای مختلف تعیین شد.
به گزارش ربات کشاورز به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، ماموریتی که با تصویب قانون جهش تولید دانش بنیان و ابلاغ آئین نامه های آن توسط هیات وزیران به دستگاههای مختلف؛ تعریف و تدوین شد و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با همکاری سایر دستگاههای ذیربط، اجرایی شدن آنرا به عهده دارند. بر طبق این آئین نامه، دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و پارک های علم و فناوری در چهارچوب قوانین و مقررات و بر طبق این مأموریت ها، موظفند زنجیره ارزش محصولات و تولیدات صنعتی و کشاورزی در آن استان ها را شناسایی و اقدامات لازم برای ارتقای بهره‎ وری و جهش تولید را انجام دهند. همینطور این وزارت خانه موظف است الزامات تحقق نظام جامع آموزش برای صنعت و جامعه که شامل بسته های سیاستی جامع دربرگیرنده برنامه و محتوای درسی، پذیرش دانشجو و حوزه گسترش را با هدف پاسخ به نیازهای جامعه و صنعت را در دانشگاه های کشور فراهم آورد. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری این کار را با هدف تدوین الگوی دانشگاه تمدن سازی و حکمت بنیان ظرف مدت 6 ماه از تاریخ ابلاغ این ایین نامه تدوین و برای اجرا ابلاغ کند.

منبع: