شناسایی اثر مهار پروتئین کیناز p38 در تمایز سلول ­های بنیادی پرتوان جنینی انسان

به گزارش ربات کشاورز، پژوهشگران پژوهشگاه رویان، دانشگاه علم و فرهنگ و انستیتو ماکس پلانک آلمان در یک طرح تحقیقاتی مشترک، اثر مهار پروتئین کیناز p38 در تمایز سلول های بنیادی پرتوان جنینی انسان را شناسایی نمودند.

به گزارش ربات کشاورز به نقل از ایسنا، سلول­ های بنیادی جنینی انسان، با عنایت به اینکه توان تمایز به انواع سلول­ های بدن انسان را دارند، ابزار مناسبی برای پژوهش مراحل ابتدائی تکوین جنین انسان و تمایز سلول­ های آن محسوب می شوند. علاوه بر این میتوان از توانایی این سلول­ ها برای درمان طیف وسیعی از بیماری­ ها با روش سلول درمانی استفاده نمود. اما برای دستیابی به این امکان، درک درستی از چگونگی عملکرد این سلول­ ها و شناخت مسیرهای پیام رسان درگیر در پرتوانی و تمایز آنان ضروی است.

با هدف شناخت اثر مهار پروتئین کیناز p38 در تمایز سلول ­های بنیادی پرتوان جنینی انسان، دکتر حسین بهاروند، دکتر سیده نفیسه حسنی، دکتر عادله طائی و همکاران شان در پژوهشگاه رویان، دانشگاه علم و فرهنگ (وابسته به جهاد دانشگاهی) و انستیتو ماکس پلانک آلمان طی پژوهشی، به مهار پروتئین مذکور در سلول­ های بنیادی پرتوان جنینی در غیاب فاکتور رشد فیبروبلاستی پرداختند.

نتایج این پژوهش نشان داد، مهار پروتئین کیناز p38 منجر به افزایش ظرفیت رشد سلول ها می شود. همینطور بررسی بیان ژن ها نشان داد که مهار پروتئین مذکور سبب افزایش بیان ژن های در ارتباط با پرتوانی (OCT4، NANOG، DPPA3، KLF2، KLF5، TBX3) می شود. علاوه بر این نشان داده شد، بعد از مهار پروتئین کیناز p38 تمایز خود به خودی سلول­ های پرتوان جنینی انسان منجر به تولید سلول های اندودرمی (داخلی ترین لایه جنین انسان) خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه رویان، نتایج این آزمایش آشکار کرد، سلول­ های بنیادی جنینی که p38 در آنان مهار شده است، بهتر از سلول های عادی به پیش سازهای پانکراسی (لوزالمعده) تمایز پیدا می کنند. این پژوهش رویکرد جدیدی برای تمایز سلول­ های بنیادی پرتوان انسانی به سلول های اندودرمی پیشنهاد کرد و نشان داد، سلول­­ های اندودرمی حاصل پتانسیل بیشتری برای تمایز به سلول های رده اندودرمی مانند پانکراس دارند.

نتایج این پژوهش در نشریه بین المللی Biochemical and Biophysical Research Communications منتشر گردید.

منبع: