با تبدیل حكم سرپرستی؛ مشاور رئیس و مدیر کل حوزه ریاست جهاد دانشگاهی منصوب گردید

ربات کشاورز: امیر طهرانچی با تبدیل حکم سرپرستی به عنوان «مشاور رئیس و مدیر کل حوزه ریاست جهاد دانشگاهی» منصوب گردید.

به گزارش ربات کشاورز به نقل از ایسنا، دکتر روح الله دهقانی فیروزآبادی، رئیس جهاد دانشگاهی در حکمی امیر طهرانچی را به سمت «مشاور رئیس و مدیر کل حوزه ریاست جهاددانشگاهی» منصوب نمود. در متن این حکم آمده است:

«امید است با استعانت از پروردگار متعال و برمبنای برنامه های راهبردی جهاد دانشگاهی با تدبیر و عزم قوی و با بهره گیری از توان همه همکاران گرانقدر، در فضای هم افزا و پر از نشاط، موفق و مؤید باشید.»

به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی، طهرانچی قبل از این به عنوان سرپرست اداره کل حوزه ریاست جهاددانشگاهی فعالیت داشت.

همچنین رئیس جهاد دانشگاهی در حکمی جداگانه امیر طهرانچی را برای مدت دو سال به عنوان “عضو کمیسیون نظارت بر مسافرت های خارجی اعضای جهاددانشگاهی” منصوب نمود.