در یك شركت دانش بنیان؛ تشخیص هویت با یک محصول ایرانی کارآمدتر شد

ربات کشاورز: سامانه تطبیق چهره و تشخیص هویت، محصولی بومی است که امکان تشخیص نفرات ناشناس و ثبت تردد آنها را میسر می کند.
به گزارش ربات کشاورز به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، پژوهشگران یک شرکت دانش بنیان موفق شدند یک سامانه هوشمند هویت از روی تصاویر چهره بصورت غیرتعاملیرا طراحی نمایند. بواسطه این سامانه، نیاز به همکاری افراد عبورکننده از جلو دوربین وجود ندارد. این سامانه که ازطریق یک شرکت دانش بنیان و با حمایت ستاد توسعه فناوری های فضایی و حمل و نقل پیشرفته معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری تولید شده روی سرور نصب شده است و به تعدادی دوربین محیطی دسترسی دارد. در صورت تردد افراد در زاویه دید دوربین، تصویر چهره آنها ثبت شده سپس در صورت شناس بودن و تعریف در بانک اطلاعاتی، هویت شان مشخص می شود. این سامانه تزریق عکس و ویدئو برای جستجو و تطبیق آنرا در بانک اطلاعاتی دارا است. همین طور امکان تشخیص نفرات ناشناس و ثبت تردد آنها را میسر می کند. همچون کاربردهای این سامانه می توان به کنترل امنیتی اشاره نمود که امکان هشدار عبور یا حضور نفرات در اماکن حساس، ورزشگاه ها، فرودگاه ها، ترمینال ها، مرزها و غیره را فراهم می آورد. از دیگر مزایای آن حضور و غیاب کارکنان با دوربین های محیطی است که برای تایید حضور کارکنان در طول ساعت کاری با کنترل تردد در مواردی که حضور آنها شناور است به کار می آید.

منبع: