در گزارش ربات کشاورز اعلام شد؛ امکان توسعه کشت و تکثیر گیاهان غیربومی توسط پژوهشگران کشور

به گزارش ربات کشاورز، دبیر ستاد توسعه فناوری گیاهان دارویی معاونت علمی اظهار داشت: امکان توسعه کشت و تکثیر گیاهان غیربومی توسط پژوهشگران کشور وجود دارد اما اولویت با گونه های بومی کشور است.

دکتر مهدی سیف سهندی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره ی صاحب فناوری بودن ایران در حوزه تبدیل همه گیاهان دارویی به محصولات مختلف اظهار داشت: در این عرصه یک سری اقداماتی انجام شده و گونه های مختلفی وارد کشور می شوند که در قالب طرح ها و پروژه های مختلف تولید آنها را بررسی می نماییم.
دبیر ستاد توسعه فناوری گیاهان دارویی با اعلان اینکه پژوهشگران کشور می توانند با نمونه های گیاهان دارویی کشورهای دیگر تحقیقاتی را پیش ببرند که به ایجاد ارزش افزوده منتهی شود، اظهار داشت: اجرای هر پروژه بدون مطالعات امکان سنجی، پر ریسک بوده و امکان پذیر نیست؛ پس این مساله زمان بر است.
وی اظهار داشت: این پتانسیل وجود دارد که گیاهان دارویی سایر کشورها در کشور ما با تحقیقات به محصول تبدیل گردد اما باتوجه به غنای گونه های گیاهی ایران و وجود بیش از هزار و ۸۰۰ گیاه دارویی بومی، امکان بومی سازی و تکثیر این نمونه ها با سرعت بیشتری در کشور پیش می رود.
سیف سهندی افزود: بخش های مختلف دولتی درحال انجام چنین تحقیقاتی هستند و اگر در مواردی پتانسیل تولید و تکثیر وجود داشته باشد کمک خواهیم کرد که ماده ژنتیکی کشور دیگری در دسترس پژوهشگران قرار بگیرد.
دبیر ستاد توسعه فناوریهای گیاهان دارویی معاونت علمی با بیان مثالی اظهار داشت: قاعدتا غنای گیاهان دارویی کشور ما از صربستان بیشتر است که همین قابلیت تکثیر و کشت دارد اما با وجود پتانسیل فعالیت تحقیق و توسعه روی گیاهان دارویی سایر کشورها، ظرفیت بیشتری روی نمونه های بومی داریم.

منبع: