امضای تفاهمنامه همکاری جهاد دانشگاهی و موسسه خانه کتاب و ادبیات ایران در زمینه کتاب

به گزارش ربات کشاورز، با انعقاد این تفاهمنامه، جهاد دانشگاهی و موسسه خانه کتاب و ادبیات ایران در زمینه های طراحی و اجرای برنامه های فرهنگی و ترویجی در حوزه کتاب و کتابخوانی با محوریت کتاب های مرتبط به حوزه دانشگاه و دانشجو، با یکدیگر همکاری می کنند.

به گزارش ربات کشاورز به نقل از ایسنا، این تفاهمنامه به امضای دکتر علی رمضانی، مدیرعامل موسسه خانه کتاب و ادبیات ایران و دکتر حامد علی اکبرزاده، رئیس سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی و دکتر فریدزاده، سرپرست سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی رسید و از تاریخ انعقاد به مدت یکسال اعتبار خواهد داشت.

این تفاهمنامه با هدف استفاده متقابل از توانمندی های جهاد دانشگاهی و موسسه خانه کتاب در جهت ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی و پشتیبانی از اقدامات و فعالیتهای دانشگاهیان در عرصه کتاب، کتابخوانی و نشر منعقد شده است.

همکاری در برنامه های ترویجی در رابطه با حوزه کتاب و کتابخوانی در مناسبت های مختلف دینی و ملی، در اختیار قرار دادن ظرفیت گروههای مردمی به سازمان دانشجویان جهت اجرای برنامه ها، اهدای کتاب به کتابخانه های دانشگاه های سراسر کشور از راه سازمان انتشارات، پشتیبانی از جشنواره های ملی رساله و کتاب سال دانشجویی و مسابقات ملی کتاب و رساله سه دقیقه ای همچون تعهدات موسسه «خانه کتاب و ادبیات ایران» در این تفاهمنامه می باشد.

به گزارش روابط عمومی سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی، تشکیل کمیته دانشجویی جهت فعالیتهای فرهنگی و مناسبتی در برنامه های کتاب محور، برگزاری جشنواره کتابخوانی دانشجویی، تشکیل گروههای اهل قلم دانشجویی، پیشنهاد برگزاری نشست های دانشجویی در حوزه نشر، همکاری در انتشار کتاب یا نشریه ها، برگزاری برنامه های ترویجی ویژه قشر جوان با استفاده از ظرفیت های مردمی همچون تعهدات جهاد دانشگاهی در این تفاهمنامه است.