روز مجلس و بازخوانی مقاله های در رابطه با آن در SID

ربات کشاورز: پربازدیدترین مقاله های علمی نمایه شده در پایگاه مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی (SID) با موضوع مجلس بر طبق میزان بازدید مخاطبان مشخص و معرفی گشتند.

به گزارش ربات کشاورز به نقل از ایسنا، مجلس به شکل امروزی در سال ۱۲۱۵ میلادی در انگلیس تشکیل شد و از اواسط قرن بیستم شکل امروزی مجلس به کشورهای دیگر رسید و گسترش یافت. شروع تشکیل مجلس در ایران، مربوط به انقلاب مشروطه است. بعد از انقلاب مشروطه مجلس شورای ملی بوجود آمد. نمایندگان مردم از مناطق مختلف کشور انتخاب شدند و به مجلس آن زمان راه یافتند. به همین دلیل، از مشروطه به عنوان یکی از نقاط عطف تاریخ ایران نام برده می شود.

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نیز، انتخابات مجلس شورای اسلامی هر چهارسال یک دفعه انجام می شود. مجلس، یکی از ارکان مهم تصمیم گیری کلان در نظام های سیاسی کشور است. قانون گذاری یا وضع قانون و نظارت بر آن از وظایف مجلس است.

تاریخ ۱۰ آذرماه در ایران توسط شورای فرهنگ عمومی، به مناسبت سالروز شهادت سیدحسن مدرس در این روز، به نام روز مجلس شورای اسلامی نام گذاری شده است. سیدحسن مدرس از سیاست مداران و روحانیان به نام شیعه بود که توسط عوامل رضاشاه به شهادت رسید. به همین دلیل در این گزارش به بررسی مقاله های فارسی با موضوع مجلس در زمینه های موضوعی مختلف خواهیم پرداخت.
معرفی مقاله های پربازدید علمی با موضوع مجلس

براین اساس مقاله «شیوه های بازبینی در قوانین اساسی» پربازدیدترین مقاله با موضوع مجلس است. این مقاله به این نتیجه می رسد که قانون اساسی، نباید زیاد انعطاف ناپذیر و نباید بسیار انعطاف پذیر باشد. دکتر بیژن عباسی (نویسنده این مقاله)، دانشیار دانشگاه تهران است که نویسنده دو مقاله اول از پنج مقاله پربازدید با موضوع مجلس است.

جدول ۱. مقاله های فارسی پربازدید با موضوع مجلس
معرفی تازه ترین مقاله های علمی با موضوع مجلس

براین اساس، مقاله «امکان سنجی حقوقی شفافیت آرای نمایندگان» یکی از تازه ترین مقاله های نمایه شده در پایگاه مرکز اطلاعات علمی با موضوع مجلس است. این مقاله در صدد پاسخگویی به این پرسش است که آیا در نظام حقوقی ایران امکان شفافیت آرای نمایندگان وجود دارد؟ در نهایت مقاله با بررسی قوانین به این نتیجه می رسد که امکان «شفافیت آرای نمایندگان» با موازین حقوقی منطبق است. لازم به ذکر است که این اصل مطلق نیست و مقید به استثنائاتی همچون رعایت منافع عمومی و مصالح ملی است.

جدول ۲. مقاله های جدید فارسی با موضوع مجلس
معرفی مجله های علمی پربازدید با موضوع مجلس
مقاله های فارسی با موضوع «مجلس» بیشتر مربوط به حوزه های موضوعی «علوم سیاسی»، «فقه و حقوق» و «ادبیات و زبان ها» هستند. مجلات «دانش حقوق عمومی»، «مجلس و راهبرد» و «پژوهش های تاریخی (مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی اصفهان)» مجله هایی هستند که بیشترین تعداد مقاله های فارسی با موضوع مجلس را منتشر نموده اند.
کلمه های کلیدی مقاله های فارسی با موضوع مجلس
کلمه های کلیدی عصاره هر مقاله است و نویسنده، موضوع های مقاله خودرا در کلمه های کلیدی نشان میدهد.
براین اساس «مجلس شورای اسلامی»، «مجلس شورای ملی» و «قانون اساسی» مهم ترین موضوع های بررسی شده در مقاله های فارسی در رابطه با مجلس هستند.

شکل ۱. کلمه های کلیدی به کار رفته در مقاله های فارسی با موضوع مجلس
طرح های پژوهشی مجلس شورای اسلامی

به گزارش روابط عمومی مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی (SID)، حدودا ۱۳.۵۸۰ طرح پژوهشی مجلس شورای اسلامی در پایگاه مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی (SID) نمایه شده است. دسترسی به این طرح ها بصورت رایگان بوده و عموم مردم با مراجعه به آدرس https: //sid.ir/plan/fa می توانند طرح های پژوهشی مجلس شورای اسلامی را ملاحظه کنند.

منبع: