روز جهانی معلولین و بازخوانی مقاله های در رابطه با آن در SID

ربات کشاورز: پربازدیدترین مقاله های علمی نمایه شده در پایگاه مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی (SID) با موضوع معلول بر طبق میزان بازدید مخاطبان مشخص و معرفی گشتند.

به گزارش ربات کشاورز به نقل از ایسنا، به افرادی که گرفتار ناتوانی یا کم توانی در کارهای اعضاء بدن خود هستند، معلول حسی یا معلول جسمی حرکتی گفته می شود. معلولان جسمی حرکتی، افرادی هستند که دارای ضعف، اختلال یا ناتوانی در اندام های حسی و حرکتی بوده و برای حرکت نیاز به وسایل خاصی دارند. گروه معلولین حسی حرکتی عموماً گرفتار نقص عضو یا ناهنجاری های اسکلتی یا ضایعات نخاعی و مغزی و یا اختلالات بیولوژیک و متابولیسم هستند. این دسته از معلولین به دو گروه نیمه متحرک، که از عصا یا چوب بغل استفاده می نمایند و استفاده کننده از صندلی چرخ دار تقسیم می شوند.

حدود ۱۵ درصد از مردم جهان را افراد معلول می سازند. آمار تعداد معلولان در کشورهای در حال توسعه بیشتر است. بر طبق تعریف سازمان بهداشت جهانی، به اختلال یا ناتوانی فرد که او را از انجام نقش طبیعی باز می دارد، معلول گفته می شود. معلولیت، بر طبق مقاله «روش مناسب سازی محیط شهری برای افراد معلول»، به سه دسته تقسیم می شود: ۱. معلولیت ذهنی یا عقب ماندگی ذهنی، ۲. معلولیت جسمی و ۳. معلولیت اجتماعی.
روز جهانی معلولان

روز جهانی معلولان، همه ساله در تاریخ ۳ دسامبر برابر با دوازده آذرماه انجام می شود. روز جهانی معلولان، از سال ۱۹۹۲ توسط سازمان ملل بنیان نهاده شد. هدف از برگزاری روز جهانی معلولان، بمنظور ترویج درک مسائل مربوط به معلولان و پشتیبانی از کرامت، حقوق و رفاه آنها در نظر گرفته شده است.

روز جهانی معلولان بدنبال آگاهی قسمتی از دستاوردهای افراد معلول در جنبه های مختلف زندگی مثل سیاست، اجتماع، اقتصاد و فرهنگ است. از سال ۲۰۰۷، شعار هر سال روز جهانی معلولان متفاوت می باشد و بر موضوع خاصی تمرکز دارد. شعار سال ۲۰۲۲ روز جهانی معلولان «راه حل های تحول آفرین برای توسعه فراگیر: نقش نوآوری در ایجاد جهانی در دسترس و برابر» است. شعار امسال روز جهانی معلولان که بر نوآوری تاکید دارد شامل موارد زیر است:
۱. نوآوری برای توسعه فراگیر برای اشتغال معلولان
۲. نوآوری برای توسعه فراگیر در کاهش نابرابری معلولیت
۳. نوآوری برای توسعه فراگیر معلولیت به عنوان مثال ورزش
به همین دلیل در این گزارش به بررسی مقاله های فارسی با موضوع معلول در زمینه های موضوعی مختلف خواهیم پرداخت.
معرفی مقاله های پربازدید علمی با موضوع معلول

براین اساس، مقاله «روش مناسب سازی محیط شهری برای افراد معلول» پربازدیدترین مقاله فارسی با موضوع معلولان است. این مقاله در سال ۱۳۹۳ توسط اعتماد شیخ الاسلامی و دلجوان نگارش شده است و به بررسی توان بخشی به افراد معلول در اجتماع می پردازد. شبکه معابر شهری، به عامل ارتباطی فضاهای شهری گفته می شود که با مناسب سازی آن برای فرد معلول، خیلی از مشکلات آنها را حل خواهدنمود. این مقاله به این نتیجه می رسد که از مهم ترین اقدام ها برای معلولان، مناسب سازی و به سازی محیط شهری است که از مهم ترین آن می توان به معابر شهری، تجهیزات شهری، فضاهای دسترسی و پارک ها اشاره نمود.

جدول ۱. مقاله های فارسی پربازدید با موضوع معلولان

معرفی تازه ترین مقاله های علمی با موضوع معلولان

براین اساس، مقاله «تحلیل فضایی معلولیت مطالعه موردی: شهرستان های استان اردبیل» که در مجله تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی (علوم جغرافیایی) پخش شده، تازه ترین مقاله با موضوع معلولان است. این مقاله بر لزوم توجه به برنامه ریزی کلان برای جامعه معلولان تاکید می کند. مقاله با هدف تحلیل وضعیت پراکنش فضایی معلولان و ارتباط آنها با مناطق مختلف شهرستان های اردبیل انجام گرفته و در ادامه به رسیدگی بیشتر به مشکلات دسترسی به خدمات شهری و ایجاد شرایط زندگی بهتر برای معلولان پرداخته است. یافته های این مقاله نشان میدهد که ارتباطی بین میزان توسعه یافتگی و معلولیت در شهرستان های استان اردبیل وجود ندارد. علاوه براین، در تمام شهرستان های این استان تعداد معلولان مرد بیش از معلولان زن است. همین طور بیشتر معلولان استان اردبیل جوان هستند. نزدیک به ۵۵.۹۱ درصد از جامعه معلولان استان اردبیل بی سواد بوده و نزدیک به ۶۴/۹۶ درصد از معلولان این استان با معضل بیکاری مواجه اند.

جدول ۲. مقاله های جدید فارسی با موضوع معلولان

معرفی مجله های علمی پربازدید با موضوع معلول

بیشتر مقاله های فارسی در رابطه با معلولان مربوط به حوزه های موضوعی «علوم پزشکی و سلامت»، «تربیت بدنی» و «روان شناسی» است. مجله های ‌بایگانی «توانبخشی (توانبخشی)»، «مطالعات ناتوانی» و «طب جانباز» به ترتیب مجله هایی هستند که بیشترین تعداد مقاله های فارسی با موضوع معلولان را منتشر نموده اند.
کلمه های کلیدی مقاله های فارسی با موضوع معلول

کلمه های کلیدی عصاره هر مقاله است و نویسنده موضوعات مقاله خودرا در کلمه های کلیدی نشان میدهد.

به گزارش روابط عمومی مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی، «کیفیت زندگی»، «حمایت اجتماعی» و «مناسب سازی» مهم ترین کلمه های کلیدی در مقاله های با موضوع معلولان هستند. دو موضوع پرتکرار در مقاله های در رابطه با معلولان یعنی کیفیت زندگی و حمایت اجتماعی در زمینه موضوعی روانشناسی و مناسب سازی مربوط به حوزه موضوعی معماری و شهرسازی هستند.

شکل ۱. کلمه های کلیدی به کار رفته در مقاله های فارسی با موضوع معلول

منبع: