معاون پژوهشی جهاد دانشگاهی استان قم مطرح كرد؛ رویکرد جهاد دانشگاهی کیفی سازی پژوهشها و تحقیقات است

به گزارش ربات کشاورز، قم معاون پژوهشی جهاد دانشگاهی استان قم اظهار داشت: رویکرد جهاد دانشگاهی کیفی سازی پژوهشها و تحقیقات است.
لیلا ناصرپور معاون پژوهشی جهاد دانشگاهی استان قم در حاشیه بازدید از نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری استان قم که به مناسبت هفته پژوهش در محل نمایشگاه های دائمی استان قم برگزار شده است و در گفتگو با ایسنا، اظهار نمود: این معاونت دو گروه پژوهشی دارد که به مراکز خدمات تخصصی جهاد دانشگاهی کمک می کنند.
وی ضمن اشاره به این که یکی از این گروههای پژوهشی بیولوژی تولید مثل است، مطرح کرد: گروه دوم هم سلول های بنیادی هستند.
معاون پژوهشی جهاد دانشگاهی استان قم با اشاره به اینکه یکی از مراکز خدمات تصصی جهاد دانشگاهی مرکز درمان ناباروری است، اظهار داشت: در این مرکز بیش تر بحث روانشناسی ژنتیک مطرح است و تحقیقات هم در جهت همین خدمات تخصصی صورت می گیرد.
وی ضمن اشاره به این که تلاش ما بر کیفی سازی تحقیقات و پژوهشها است، تصریح کرد: امیدواریم با این پژوهشها در جهت ارتقای خدماتی که به مردم عرضه می نماییم گام برداریم.
ناصرپور اضافه کرد: برخی کیت ها در دوران تحریم ها خیلی سخت به دست می آمد که در مرکز تخصصی توانستیم این کیت ها را بومی سازی نماییم تا مردم بتوانند با هزینه های کمتری از این خدمات بهره مند شوند.
وی با اشاره به اینکه این کیت ها به ارتقای کیفیت خدمات کمک می نماید، خاطرنشان کرد: یک نمونه از این کیت ها برای تشخیص اشکالات DNA اسپرم است که بیش تر تحقیقات آن در معاونت پژوهشی جهاد دانشگاهی انجام شده است.
معاون پژوهشی جهاد دانشگاهی استان قم ضمن اشاره به تأثیر برگزاری نمایشگاه های دستاوردهای پژوهشی، خاطرنشان کرد: در نمایشگاه ها نقاط قوت واحدهای پژوهشی مختلف به معرض نمایش گذاشته می شود و میتوان با این دستاوردها آشنایی پیدا کرد.
وی افزود: این امر باعث می شود یک زمینه ذهنی با فعالیتهایی که در استان صورت می گیرد برای مخاطب ایجاد شود و بتواند نقاط مشترک و یا نقاطی که نیازمند فعالیت پژوهشی است را پیدا کند.