سرپرست دانشگاه علم و فرهنگ جهاد دانشگاهی انتخاب شد

به گزارش ربات کشاورز، با حکم رئیس جهاد دانشگاهی، دکتر مهدی باصولی بعنوان سرپرست دانشگاه علم و فرهنگ این نهاد انتخاب شد.
به گزارش ربات کشاورز به نقل از ایسنا، دکتر حسن مسلمی نائینی، رئیس جهاد دانشگاهی با پذیرش استعفای دکتر سید سعید هاشمی، در حکمی دکتر مهدی باصولی را به عنوان سرپرست دانشگاه علم و فرهنگ این نهاد منصوب نمود.

در این حکم آمده است: «امید است با اتکال به خداوند متعال و با همفکری و همه همکاران محترم دانشگاه در قالب اهداف و سیاست های نهاد مقدس جهاد دانشگاهی و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و با استفاده بهینه از امکانات و تجربیات موجود در انجام وظایف تعیین شده موفق و موید باشید.»

دکتر مهدی باصولی، عضو هیات علمی جهاد دانشگاهی با مدرک دکتری مدیریت گردشگری از دانشگاه علم و فرهنگ است که قبل از این به عنوان معاون پشتیبانی و مدیریت منابع جهاد دانشگاهی مشغول به کار بود. وی معاونت هماهنگی و امورمجلس جهاددانشگاهی، ریاست واحد یزد و معاونت پشتیبانی و آموزشی این واحد و همین طور عضویت در هیات امنای دانشگاه علم و هنر یزد را در کارنامه خود دارد.

دکتر مسلمی نائینی در نامه ای جداگانه ضمن پذیرش استعفای دکتر سید سعید هاشمی، از خدمات وی در زمان تصدی ریاست دانشگاه علم و فرهنگ تشکر و تقدیر کرد.

منبع: