اولویت های پژوهشی استان تهران؛ دریافت طرح های پژوهشی پیشنهادی از جانب سازمان جهاد دانشگاهی تهران

به گزارش ربات کشاورز، سازمان جهاد دانشگاهی تهران به عنوان یکی از دستگاههای اجرایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران، مسئول دریافت و پیگیری برخی طرح های پژوهشی پیشنهادی است.

به گزارش ربات کشاورز به نقل از ایسنا، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران به ‎منظور اجرای اولویت های پژوهشی خود در نظر دارد از ظرفیت‏ های پژوهشی دانشگاه ها، مراکز و مؤسسه های پژوهشی استفاده نماید. سازمان جهاد دانشگاهی تهران به عنوان یکی از دستگاههای اجرایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی، مسئول دریافت و پیگیری طرح های پژوهشی پیشنهادی به عناوین ذیل است:

۱. تدوین سیستم دینامیکی یکپارچه به منظور طراحی مکانیزم های تحقق رشد اقتصادی هدف گذاری شده برای استان تهران

۲. رصد و ارزیابی برنامه رشد اقتصادی استان تهران با استفاده از شاخصهای موجود در آمارهای ثبتی

بر اساس دستور العمل اجرائی بند(ه) تبصره (۹) قانون بودجه ۱۴۰۱ صرفا دانشگاهها، پارکهای علم وفناوری، مؤسسات آموزش عالی دولتی یا غیر دولتی، مؤسسه های پژوهشی و یا فناوری دارای مجوز از یکی از مراجع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ مجلس شورای اسلامی و همینطور شرکتهای اداری دارای تاییدیه دانش بنیان از مراجع مقرر در آئین نامه اجرایی قانون پشتیبانی از شرکت ها و مؤسسه های دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات و جهاد دانشگاهی استان می توانند طرحهای پیشنهادی خویش را ارسال کنند. به هیچ عنوان افراد و اساتید هیات علمی دانشگاه ها و پژوهشگران مستقل اجازه ارسال پروپوزال ندارند و حتما از راه مراکز علمی و دانشگاهی باید پیشنهاد خویش را عرضه کنند.
مهلت ارسال طرح تحقیقاتی پیشنهادی تا روز یکشنبه ۱۶ بهمن ماه ۱۴۰۱ تعیین شده است. شماره تلفن ۶۶۴۶۴۶۵۱ -۰۲۱ (خانم رزاقی، رابط پژوهشی) آماده پاسخگویی به سوال ها در این حوزه می باشد.