به همت جهاد دانشگاهی اصفهان: برگزاری چهارمین دوره اهدای نشان پژوهش کاوی

به گزارش ربات کشاورز، اصفهان چهارمین دوره اهدای نشانِ پژوهش کاوی، در ۵ بهمن ماه در دو بخش اصلی معرفی ده مقاله برتر و اهدای نشان پژوهش کاوی در دانشگاه اصفهان برگزار می گردد.

مهدی ژیان پور، رئیس جهاد دانشگاهی واحد اصفهان ضمن اعلام این رویداد، در گفت و گو با ایسنا، اظهار نمود: جهاد دانشگاهی در قسمت پژوهش خود ادعا دارد که یک سازمان پژوهش فناوری است. در تعریف، سازمان های پژوهش فناوری به سازمان هایی گفته می شود که به لحاظ مالی مستقل هستند و به منظور ایجاد ارتباط در میان دانشگاه، جامعه و صنعت قرار می گیرند. به عبارتی، کار سازمان های پژوهش فناوری ایجاد رابطه میان دانشگاه، جامعه و صنعت است.

وی با اشاره به اینکه در جهاد دانشگاهی اصفهان، در حوزه پژوهش، زمینه تخصصی ما مطالعات شهری است، اضافه کرد: هدف اصلی از برگزاری رویداد «اهدای نشان پژوهش کاوی» اینست که یک اجتماعِ پژوهشی در حوزه مطالعات شهری استان اصفهان را شکل دهیم. در واقع، یکی از ابزارها برای شکل دهی این اجتماع پژوهشی، برگزاری رویداد و همایش است.

ژیان پور خاطرنشان کرد: سال ۱۳۹۴ نخستین رویداد پژوهش کاوی و از سال ۱۳۹۸ سه دوره پی در پی این رویداد را برگزار کرده ایم و در این راستا، از سال ۱۳۹۸ به صورت مستمر نشانی را تحت عنوان پژوهش کاوی به کسانی که بعنوان پژوهشگر یا پژوهشیار به فضای پژوهش کمک می کنند، اهدا کرده ایم.

رئیس جهاد دانشگاهی واحد اصفهان، دو بخش اصلی این رویداد را معرفی ده مقاله برتر و اهدای نشان پژوهش کاوی بیان کرد و در این رابطه اضافه کرد: از سال جاری کاری را آغاز کرده ایم و از سالهای آینده آنرا توسعه خواهیم داد. در این حوزه، کلیه مقالات علمی را که در طول یک سال قبل در مجلات معتبر ایرانی در حوزه مطالعات شهری به چاپ رسیده است را بررسی نموده ایم. میتوان گفت قریب به هزار و چند مقاله بررسی شده و از میان آنها بر مبنای یک سری شاخص ها، ده مقاله برتر این حوزه را برگزیده ایم. در این رویداد که چهارمین دوره اهدای نشان پژوهش کاوی است، از نویسندگان مقالات برتر تقدیر می نماییم و نشان پژوهش کاوی را به دو نفر و یک سازمان اعطاء خواهیم کرد.

چهارمین دوره اهدای نشانِ پژوهش کاوی، در ۵ بهمن ماه در تالار صائب دانشکده ادبیات دانشگاه اصفهان، از ساعت ۱۵ تا ۱۷ برگزار می شود.

منبع: