توسط محققان کشور؛ جایگزین نانویی پوست برای بهبود زخم ها تولید شد

ربات کشاورز: پژوهشگران کشور در امتداد ساخت و طراحی زخم پوش های نانولیفی حاوی نانوفیبریل های کیتوسان-روی سنتز شده به عنوان جایگزین زیستی پوست برای ترمیم زخم گام برداشتند.
مرضیه رنجبر محمدی محقق پروژه طراحی «تهیه زخم پوش با بهره گیری از ساختار نانولیفی کراتین-پلی وینیل الکل و پلی لاکتیک اسید بارگذاری شده با نانوفیبریلهای کیتوسانی و نانوذرات اکسید روی» در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلان اینکه پوست بزرگترین اندام بدن است، اظهار داشت: عملکرد اولیه پوست صیانت از اعضای بدن مانند یک سد در مقابل عوامل خارجی است. دانشیار دانشگاه بناب با اشاره به سایر عملکردهای مهم پوست اظهار داشت: عبور و مرور اکسیژن و مواد و صیانت از لایه های زیرین از دیگر عملکردهای پوست است که از دست رفتن بخش های بزرگی از آن به سبب لطمه دیدگی یا بیماری سبب ناتوانی یا حتی مرگ فرد می شود. بگفته این محقق، بنابراین، ایجاد جایگزین های پوستی مناسب در یک مدت زمان مشخص و کوتاه جهت ترمیم بموقع و مدیریت زخم های بزرگی مانند سوختگی، بستر و دیابتی ضرورت دارد. وی اشاره کرد: استفاده از مواد زیست سازگار و زیست تخریب پذیری مانند پلیمر طبیعی کیتوسان در ساخت جایگزینهای پوستی از اهمیت زیادی برخوردارست. رنجبر محمدی اظهار داشت: بدین سبب کیتوسان به شکل ژل نانوفیبریلی تهیه شد تا بتوان آنرا در ساختار محلولهای پلیمری به آسانی بارگذاری نمود. از جانب دیگر با ترکیب نمودن ژل کیتوسان با نانوذرات اکسید روی با مقادیر مختلف اهتمام شد که خواص آنتی بالکتری زیاد و خاصیت محافظت در مقابل اشعه ماورا بنفش ایجاد شود و در نهایت ساختار کیتوسان نانوفیبریلی-نانوذرات اکسید روی در بستر نانوالیاف نهایی بارگذاری شدند تا یک ساختار نانولیفی مناسبی تهیه شود. این محقق با اعلان اینکه در این طرح تلاش شده که از روش الکتروریسی هیبریدی بمنظور تولید الیاف مرکب استفاده شود، اظهار داشت: به این منظور در یک طرف محلول پلیمری پروتئینی به همراه نانوفیبریلهای کیتوسان-نانوذرات اکسید روی و در طرف دیگر محلول پلیمری جهت دادن استواری به داربست تهیه شده در محیط آبی بدن بارگذاری شد. رنجبر محمدی خاطرر نشان کرد: با اهمیت ترین هدف این پروژه تولید داربست های مناسب بر پایه پلیمرهای زیست سازگار بارگذاری شده با نانوفیبریلهای کیتوسان-اکسید روی است. وی اظهار داشت: پیش بینی می شود که استفاده از نانوفیبریل کیتوسان در کنار اکسید روی فعالیت ضد باکتریایی را تشدید نموده و از سویی حضور کیتوسان میزان سمیت اکسید روی را نیز کم می کند. ترکیبات کیتوسان-اکسید روی با مقادیر مختلف سنتز شده و در ساختار داربست به کار گرفته خواهند شد. استفاده از این ترکیب در ساختار نانوالیاف می تواند به آن خواص بیولوژیکی و ضد میکروبی مناسبی داده و علاوه بر تشویق رشد سلولی، جلوی عفونت را بگیرد. رنجبر محمدی با تأکید بر این که کوشیدیم در این تحقیق، از یک پلیمر طبیعی با صرفه اقتصادی نظیر کراتین در ساختار استفاده نمائیم، عنوان کرد: از آنجا که در ساختار خود پوست این ترکیبات به وفور یافت می شوند استفاده از این پلیمر کمک شایانی در تقلید زیستی این ترکیب خواهدنمود. محقق این پروژه با اشاره به خاصیت های این محصول اظهار داشت: این ترکیب زیستی تقلید کننده پوست، از الکتروریسی مخلوط چند پلیمر طبیعی و مصنوعی بدست می آید و ترکیبی از خاصیت های منحصربه فرد کیتوسان چون ضد میکروبی، زیست سازگاری و … با خاصیت های نانوالیاف چون نسبت سطح به حجم بالا، تخلخل، قابلین عبور و مرور اکسیژن و… است. به گفته ی ایشان، این پروژه با هدف ساخت زخم پوشی ایده آل جهت ترمیم زخم بوده که در این روش از خاصیت های پوست تقلید کردیم. به گزارش ربات کشاورز به نقل از مهر، این طرح توسط صندوق پشتیبانی از پژوهشگران و فناوران مورد حمایت قرار گرفته است.