رئیس جهاددانشگاهی استان فارس تاكید كرد: لزوم توجه به قابلیت های جهاددانشگاهی در حوزه اشتغال و کارآفرینی

ربات کشاورز: فارس رییس جهاددانشگاهی استان فارس، با اعلان اینکه این نهاد در زمینه اشتغال و کارآفرینی ظرفیت های زیادی دارد، لزوم استفاده سازمان های مختلف خصوصاً مراکز دانشگاهی از پتانسیل های جهاددانشگاهی را یک ضرورت دانست.
امیرحسین استقلال شنبه ۲۰ اسفند در دیدار با سرپرست دانشگاه جامع علمی کاربردی فارس، ضمن معرفی بخش ها و خدمات مختلف جهاددانشگاهی، این نهاد انقلابی را یکی از همکاران دانشگاه جامع علمی کاربردی در مباحث آموزشی دانست.
استقلال با اشاره به اینکه اکنون ۴۱ مرکز علمی کاربردی ذیل جهاددانشگاهی در نقاط مختلف کشور فعال است، اظهار داشت: مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی فارس از قدیمی ترین مراکز این دانشگاه به حساب می آید و طی سالیان گذشته جزو مراکز دانشگاهی برتر استان فارس بوده است.
او با اشاره به اینکه در جهاددانشگاهی مسائل فرهنگی و اشتغالزایی، مهم و مورد توجه بوده است، اظهار داشت: به حمدالله، مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی فارس خروجی های بسیار خوبی داشته است، به طوریکه برخی فارغ التحصیلان آن حالا در مناصب مختلف مشغول به ارائه خدمت هستند.
رییس جهاددانشگاهی فارس بر ضرورت استفاده مطلوب از قابلیت های مختلف این نهاد تاکید و افزود: جهاددانشگاهی نهادی تک بعدی نیست بلکه در ابعاد مختلف اجتماعی، آموزشی، فرهنگی، اقتصادی و… همیشه خدمات شایان توجهی را به جامعه ارایه داده است.
وی با یادآوری این که اکنون نیز قریب به ۵۰۰ دانشجو در مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی فارس، مشغول تحصیل هستند، خواهان توجه به دو بعد ارتقا کیفیت آموزشی و سودآوری مراکز علمی کاربردی شد و اظهار داشت: جهاددانشگاهی طی سال کارهای فرهنگی متنوعی را برای دانشجویان دانشگاه های مختلف فارس برگزار می نماید، مراکز علمی کاربردی این استان می توانند در این فعالیت ها حضور پررنگی داشته باشند.
رییس جهاددانشگاهی فارس همین طور با اشاره به کارهای اشتغالزایی و کارآفرینی این نهاد اظهار داشت: جهاددانشگاهی فارس با حمایت دانشگاه جامع علمی کاربردی می تواند در حوزه اشتغال و کارآفرینی دانشجویان مراکز مختلف این دانشگاه، هم فعال تر شده، هم راهبر سایر مراکز باشد.
وی به اجرای طرح مشاغل خانگی توسط جهاددانشگاهی اشاره و تصریح کرد: جهاددانشگاهی فارس در قالب این طرح طی سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹ موفق به ایجاد ۳۱۷۳ شغل خانگی در استان و اتصال این مشاغل به بازار و کسب مجوزهای لازم برای آنها شده است.
استقلال با اشاره به اینکه موضوع اشتغال طی سه دهه گذشته توسط جهاددانشگاهی به جد دنبال شده است، به فعالیت سازمان ستفا اشاره و افزود: در زمینه اشتغال و کارآفرینی جهاددانشگاهی حرف زیادی برای گفتن دارد و می تواند اقدامات فاخری را با همکاری دانشگاه ها انجام دهد.
رییس جهاددانشگاهی فارس با اشاره به اینکه این نهاد انقلابی انجام کار جهادی متناسب با نیازهای روز را سرلوحه کارهای خود قرار داده است، برای بسط همکاری با دانشگاه جامع علمی کاربردی این استان در ابعاد مختلف اعلام آمادگی کرد.
سرپرست دانشگاه جامع علمی کاربردی استان فارس نیز اظهار داشت: در دوره ی جدید بحث اشتغالزایی و تشکیل تیم های دانش بنیان را در این دانشگاه سرلوحه کارهای خود قرار داده ایم.
محمدحسین شفیعی، با تکیه بر این که حفظ کیفیت آموزشی در این دانشگاه خط قرمز است، اظهار داشت: برای ارتقاء کیفی ورودی دانشگاه، دو راه حل برندسازی و تبلیغ را می توانیم دنبال نماییم.
شفیعی با اشاره به اهمیت اشتغالزایی برای جوانان، اظهار داشت: یکی از دغدغه های دانشجویان تمام دانشگاه ها بحث اشتغال پس از فارغ التحصیلی است، پس اگر اشتغال دانشجویان در دانشگاه جامع علمی کاربردی تضمین شده باشد، بطور قطع موجب جذب بیشتر افراد به این دانشگاه خواهد شد.
سرپرست دانشگاه جامع علمی کاربردی فارس افزود: تنها راه ما برای جذب بیشتر دانشجویان و ارتقاء فعالیت ها، تضمین اشتغال فارغ التحصیلان در زمینه های کارآفرینی، صنعتی و… است.
وی با اشاره به اینکه یکی از راهبردها در فارس پشتیبانی از مراکز علمی کاربردی به ویژه در مباحث ارتقاء کیفی است، اظهار داشت: جهاددانشگاهی یک نهاد بسیار توانمند است و به خوبی می تواند ما را در دستیابی به هدف اشتغال دانشجویان که هدف مشترک دو نهاد است، یاری دهد.
شفیعی با اشاره به اینکه در دانشگاه علمی کاربردی مراکز کارنو برای گروههای دانش بنیان وجود دارد و مشاوره کارآفرینی هم به دانشجویان ارائه می شود، خواهان همکاری جهاددانشگاهی فارس برای معرفی و تبلیغ بیشتر این مرکز، به گروههای دانش بنیانی که بدنبال طرح و ایده های نوآورانه هستند، شد.
سرپرست دانشگاه جامع علمی کاربردی فارس یکی از اهداف خودرا راه اندازی تیم های پژوهشی ذکر و افزود: جهاددانشگاهی در این حوزه به خوبی می تواند به دانشگاه علمی کاربردی کمک کند؛ باید کاری نماییم که دانشجو احساس کند این دانشگاه توانایی تضمین اشتغال آنان را دارد.

منبع: