با تبدیل حكم؛ رئیس جهاددانشگاهی آذربایجان شرقی انتخاب شد

به گزارش ربات کشاورز، آذربایجان شرقی ˮعلی اصغر فاتحی فرˮ با تبدیل حکم برای مدت یکسال سال بعنوان رئیس سازمان جهاددانشگاهی آذربایجان شرقی انتخاب شد.
دکتر حسن مسلمی نائینی، رئیس جهاددانشگاهی با تبدیل حکم سرپرستی، علی اصغر فاتحی فر را برای مدت یکسال بعنوان رئیس سازمان جهاددانشگاهی آذربایجان شرقی انتخاب کرد.

در متن حکم آمده است:
انتظار می رود نسبت به استفاده از کلیه ظرفیت های معنوی، مادی و سرمایه های انسانی جهاددانشگاهی بخصوص تقویت نقش آفرینی اعضای آن سازمان در جهت تحقق منویات مقام معظم رهبری(مدظله العالی) در خصوص ارتقاء جهاددانشگاهی، گسترش فضای انقلابی و ارتقاء علمی و عملی جهاددانشگاهی اهتمام ورزید.
ضمن تعامل سازنده با دانشگاه ها و مراکز علمی، نهادهای دولتی و خصوصی استان نسبت به موارد زیر کوشا باشید:
1- برنامه ریزی مناسب جهت پیگیری و تحقق منویات مقام معظم رهبری(مدظله العالی) در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و جهاد تبیین
2- تلاش در جهت جذب و بهره مندی از نیروهای جوان، مستعد و متخصص
3- ایجاد بستر لازم جهت حضور فعالان علمی، فرهنگی و فناوری در جهت انجام مأموریت های محوله
گفتنی است، علی اصغر فاتحی فر، معاونت پشتیبانی سازمان جهاددانشگاهی استان را در کارنامه خود دارد.