معرفی پربازدیدهای بلاگ SID در سال ۱۴۰۱

به گزارش ربات کشاورز، پربازدیدهای بلاگ مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی (SID) برپایه میزان بازدید مخاطبان در بازه زمانی یک ساله مشخص و معرفی گشتند.

به گزارش ربات کشاورز به نقل از ایسنا و به نقل از روابط عمومی مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی، بلاگ مرکز اطلاعات علمی (sid.ir/blog) از سال ۱۳۹۷ شروع به کار کرده و باهدف دسترس پذیری اطلاعات برای پژوهشگران، انتشار آخرین های علمی، رؤیت پذیری مقاله هلی علمی و دستاوردهای علمی پژوهشگران، آگاهی از ابزارها و پایگاه های علمی مختلف به منظور اثربخشی پژوهشی، اخبار مهم ترین فعالیتهای انجام شده در مرکز اطلاعات علمی و رصد جایگاه علمی ایران و جهاد دانشگاهی در سطح جهان، منطقه و ایران به وجود آمده است. با رونمایی از سایت جدید SID درسال ۱۴۰۱، ظاهر و دسته بندی های بلاگ مرکز اطلاعات علمی هم به دسته های آموزش، تحلیل داده، تازه های علمی، خبر و گزارش، هوش مصنوعی و ابزار پژوهش تغییر نمود.

تاکنون بیشتر از ۱۲۰۰ پست در بلاگ مرکز اطلاعات علمی منتشرشده و درسال ۱۴۰۱ بیشتر از ۳ میلیون و پانصد هزار بازدید داشته است. پربازدیدهای بلاگ SID برپایه میزان بازدیدی که مخاطبان در بازه زمانی مشخص (از ابتدای سال ۱۴۰۱ تاکنون) داشته اند، انتخاب و عرضه شدند.

پربازدیدترین پست های بلاگ مرکز اطلاعات علمی درسال ۱۴۰۱

براین اساس «از چه موتور جستجویی برای پیدا کردن مقالات استفاده کنیم؟»، «روز ایمنی حمل و نقل و بازخوانی مقالات علمی» و «روز جهانی بهداشت» به ترتیب پربازدیدترین پست های بلاگ مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی (SID) هستند.

همچنین ۲ پست از ۱۰ پست پربازدید بلاگ مرکز اطلاعات علمی، در ارتباط با روزهای جهانی و بررسی مقاله های در رابطه با آنها در مرکز اطلاعات علمی، ۷ پست در ارتباط با راهنمای نگارش رساله و مقاله و ۱ پست هم با عنوان «معرفی موضوعات داغ در بیست حوزه علمی تخصصی، نیمه اول ۱۴۰۱» در ارتباط با معرفی موضوعات داغ علمی برپایه مقالات نمایه شده در پایگاه مرکز اطلاعات علمی است.

جدول ۱. پربازدیدترین پست های بلاگ مرکز اطلاعات علمی درسال ۱۴۰۱

شکل ۱، عناوین پست های بلاگ مرکز اطلاعات علمی در سال ۱۴۰۱ را نشان داده است. اندازه هر کلمه نشان دهنده تکرار بیشتر آن است. براین اساس، پست های منتشرشده در بلاگ مرکز اطلاعات علمی بیشتر در ارتباط با روز جهانی، مقاله ها، بازخوانی مقاله ها و جهاد دانشگاهی بوده است.

شکل ۱. عناوین پست های بلاگ مرکز اطلاعات علمی در سال ۱۴۰۱

منبع: