با انتشار فراخوان معاونت علمی؛ فعالیتهای فناورانه متخصصان ایرانی خارج از کشور حمایت می شود

به گزارش ربات کشاورز، یک گام مشترک برای پشتیبانی از فعالیتهای فناورانه متخصصان ایرانی خارج از کشور برداشته شد تا ایران از ظرفیت دانشی و تخصصی این افراد بیشتر برخوردار شود.

به گزارش ربات کشاورز به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهور، فراخوانی مشترک توسط مرکز تعاملات بین المللی علم و فناوری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری و صندوق نوآوری و شکوفایی انتشار یافته است که از توسعه فعالیت فناورانه متخصصان ایرانی خارج از کشور ذیل برنامه Connect حمایت می کند.
این فراخوان از ۱۶ اردیبهشت ماه شروع شده و متخصصان می توانند طرح های خویش را در همه حوزه های فناوری، حداکثر تا پایان خردادماه ثبت کنند.
یکی از گروههای حائز شرایط شامل فارغ التحصیلان ایرانی در مقطع دکتری از دانشگاه های برتر دنیا با سوابق شاخص آموزشی – پژوهشی و فناورانه – صنعتی که در خارج از کشور بوده یا بیشتر از ۳ سال از بازگشت آنها به کشور نگذشته است؛ می شود.
«اساتید ایرانی دانشگاه های برتر دنیا با سوابق شاخص آموزشی – پژوهشی و فناورانه – صنعتی که در خارج از کشور بوده یا بیشتر از ۳ سال از بازگشت آنها به کشور نگذشته باشد»، «فناوران، کارآفرینان و مدیران ایرانی با سابقه فعالیت در شرکتهای شاخص دنیا که در خارج از کشور بوده یا بیشتر از ۳ سال از بازگشت آنها به کشور نگذشته باشد» و «متخصصانی که پیشتر از حمایت های برنامه «همکاری با متخصصان و کارآفرینان ایرانی خارج از کشور» بهره برده اند» هم می توانند از حمایت های این فراخوان بهره بگیرند.
علاقه مندان می توانند به صورت تیمی در این فراخوان شرکت نمایند ولی مسئول طرح باید از متخصصین حائز شرایط باشد و یک عضو هیأت علمی در دانشگاه های داخل کشور در تیم حضور داشته باشد. همینطور هر فرد تنها می تواند یک طرح را در این فراخوان ثبت کند.
برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام به این آدرس رجوع کنید.

منبع: