رییس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تاکید کرد؛ توسعه همکاری فرهنگی و علمی با جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی

به گزارش ربات کشاورز، رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در جلسه شورای فرهنگی این دانشگاه، از آمادگی کامل برای همکاری با جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی اطلاع داد و تصریح کرد: علاوه بر برنامه های دانشجویی و فرهنگی، در تشکیل اتاق فکر پزشکی خانواده و نظام ارجاع هم با جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی همراه شدیم.

به گزارش ربات کشاورز به نقل از ایسنا، دکتر علیرضا زالی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بعد از عرضه گزارش فعالیتهای فرهنگی و برنامه سالجاری در جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی توسط دکترحمید حمزه زاده رئیس این واحد جهاد دانشگاهی با اشاره به اینکه امور فرهنگی و علمی جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی ضمن توسعه بیشتر، باید اطلاع رسانی شود، اظهار داشت: برنامه های فرهنگی، بخصوص برنامه های جهاددانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی باید با جدیت بیش ازپیش از جانب معاونت دانشجویی و فرهنگی و مدیریت روابط عمومی دانشگاه اطلاع رسانی شود.

وی ضمن اشاره به لزوم اجرای برنامه های متنوع سوی معاونت دانشجویی و فرهنگی، جهاددانشگاهی، بسیج جامعه پزشکی، انجمن اسلامی دانشجویان و سایر بخش های فعال در حوزه فرهنگی اظهار نمود: همراهی معاونت توسعه و مدیریت منابع و معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه، رؤسا و معاونین دانشجویی و فرهنگی دانشکده ها با تشکل ها و نمایندگان دانشجویی برای برگزاری هرچه بهتر برنامه ها اهمیت دارد.

گفتنی است، این جلسه با حضور دکتر محمود خدادوست معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دکتر سمیه اسماعیلی معاون دانشجویی و فرهنگی این دانشگاه، دکتر احسان بلادیان رئیس اداره بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات این دانشگاه؛ حجت الاسلام دکتر علی خدیوی، مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی؛حمید دکتر حمزه زاده، رئیس جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی؛ حسین نظری، مدیر سازمان دانشجویان علوم پزشکی شهید بهشتی؛ شوری زاده مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه و تعدادی از مدیران و کارشناسان و نماینده انجمن اسلامی ۱۳۴۸ برگزار گردید.

منبع: