از سوی فناوران کشور؛ سامانه های شبیه ساز ناوبری شناورهای نظامی بومی سازی شد

ربات کشاورز: مدیرعامل یک شرکت دانش بنیان از ساخت شبیه ساز ناوبری شناورهای نظامی در داخل کشور با یک سوم هزینه نمونه خارجی آگاهی داد.

به گزارش ربات کشاورز به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، حبیب توکلی مدیرعامل یک شرکت دانش بنیان ضمن اشاره به نقش محوری سامانه های شبیه ساز ناوبری شناورهای نظامی در آموزش اظهار داشت: سامانه شبیه ساز محیطی است که فراگیران دوره های ناوبری در آن قرار می گیرند و تا در محیط واقعی شبیه سازی شده، آموزش های لازم در حوزه هدایت شناور را فراگیر خواهند گرفت.
وی از این سامانه به عنوان بزرگترین سامانه شبیه سازی در سطح خاورمیانه یاد کرد و تصریح کرد: این سامانه با اهمیت ترین وسیله برای آموزش ناوبری در جهان است که حتی افسران نظامی نیز می توانند از آن استفاده و بعد از آموزش، گواهی آخر دوره دریافت نمایند.
توکلی با اشاره به اینکه اولین نمونه از این سامانه با کمک معاونت علمی ریاست جمهوری در دانشگاه علوم دریایی امام خمینی نوشهر به راه افتاده است، افزود: این سامانه شامل یک پل محوری ۲۷۰ درجه و ۶ پل فرعی ۱۸۰ درجه است. این سامانه قابلیت شبیه سازی ۴۰ بندر و ۳۸ شناور سبک و سنگین را دارد و این فضا را به وجود آورده است تا فراگیران، شرایط مختلف را تجربه کنند.
مدیر عامل این شرکت دانش بنیان با تکیه بر این که قبل از پیاده سازی این سامانه، فراگیران برای آموزش با صرف هزینه های بالا به خارج از کشور اعزام می شدند، اظهار داشت: قبل از تحریم ها نیز این سامانه با صرف هزینه زیاد و بدون خدمات پشتیبانی، وارد کشور می شد که این مانع نیز امروز برداشته شده و تمامی مراکز آموزشی کشور می توانند از این سامانه و پشتیبانی آن استفاده نمایند.
وی تصریح کرد: سامانه شبیه ساز ایران ساخت یک سوم نمونه خارجی قیمت دارد اما از همان کیفیت برخوردار بوده و حتی در بعضی بخش ها، امکانات بیشتری نسبت به نمونه خارجی دارد.
توکلی اشاره کرد: اکنون در هنرستان آموزش ناوبری بوشهر نیز این سامانه به راه افتاده است و این فضا را مهیا کرده است تا فراگیران از رده های پایین، آموزش های تخصصی را تجربه کنند.