سرپرست سازمان تجاری سازی فناوری جهاددانشگاهی: فعال شدن زیست بوم نوآوری و فناوری به اشتغالزایی و تولید ثروت منجر می شود

به گزارش ربات کشاورز، کرمانشاه سرپرست سازمان تجاری سازی فناوری و اقتصاد دانش بنیان جهاددانشگاهی اظهار داشت: فعال شدن زیست بوم نوآوری و فناوری به اشتغالزایی و تولید ثروت منجر خواهد شد.
دکتر مسعود ابراهیمی، امروز(چهارم خرداد) در مراسم تودیع و معارفه رئیس سازمان جهاددانشگاهی استان کرمانشاه با اشاره به اینکه در دوره جدید، سیاست کلان جهاددانشگاهی تعامل با همه دستگاه ها و خصوصا دانشگاه ها است، اظهار داشت: بنا بر افزایش تعامل با همه دستگاه ها و دانشگاه ها و استفاده از این ظرفیت ها برای تحقق مأموریت هایمان را داریم.
ایشان در ادامه با اشاره به اینکه درحال جنگ اقتصادی هستیم، اظهار داشت: در جنگ اقتصادی به راه انداخته شده از جانب دشمنان باید از ابزارهای متناسب با این جنگ استفاده نماییم که ابزار آن دانش و فناوری و تولید ثروت و اشتغال است.
ابراهیمی با اشاره به اینکه در اساسنامه جهاددانشگاهی فعالیتهای فرهنگی برجسته شده، اظهار داشت: مهترین صدمه فرهنگی امروز کشور بیکاری جوانان است که صدمه های دیگری را هم به دنبال دارد و باید برای مقابله با آن برنامه داشته باشیم.
معاون جهاددانشگاهی ضمن اشاره به سیاست کشور در خصوص افزایش جمعیت و با اشاره به اینکه امروزه با کاهش نرخ ازدواج و فرزندآوری مواجه ایم، اظهار داشت: عدم اشتغال و عدم درآمد کافی بر این مورد تأثیر گذاشته، بنابراین باید برای این موضوعات برنامه داشته و در جهت ایجاد اشتغال و درآمد برای جوانان گام برداریم.
ابراهیمی با اشاره به اینکه برنامه هایی تدوین شده تا زیست بوم نوآوری و فناوری را فعال نماییم، اظهار داشت: فعال شدن این مورد به اشتغالزایی و تولید ثروت منجر خواهد شد.
وی در قسمت دیگر سخنانش با اشاره به اینکه دکتر حدیدی-رییس سازمان جهاددانشگاهی کرمانشاه- فردی خوش فکر، پرکار صاحب ایده و خستگی ناپذیر است که برنامه های خوبی را در حوزه های مختلف برای این سازمان تدوین کرده، اظهار داشت: ما هم حمایت خواهیم کرد تا این برنامه ها عملی شود.
در این مراسم دکتر مسلم حدیدی به عنوان رئیس سازمان جهاددانشگاهی استان کرمانشاه ارائه شد.