ناسا برای نابودی ایستگاه فضایی بین المللی آستین بالا زد

ربات کشاورز: ناسا که تصمیم دارد تا ۲۰۳۰ میلادی ایستگاه فضایی بین المللی را از مدار زمین خارج کند، از شرکت های آمریکایی خواسته ابزاری برای این منظور بسازند.
به گزارش ربات کشاورز به نقل از نیواطلس، ناسا و شرکای بین المللی اش در ایستگاه فضایی بین المللی، بر طبق سیاست فعلی خود تصمیم دارند این لابراتوار فضایی را تا ۲۰۳۰ میلادی فعال نگه دارند. تا این زمان ساختار پایه آن فرسوده تر از آن می شود که برای میزبانی از فضانوردان مناسب باشد. اما مشکل اینجاست که چطور میتوان یک سازه ۱۰۰ تنی را بطور ایمن نابود کرد. ارسال ایستگاه فضایی بین المللی به ارتفاع بالاتر در مدار ممکن نیست برای اینکه به انرژی زیادی نیاز است و فشار زیادی به سازه وارد میکند که ممکنست به فروپاشی آن منجر شود. روش جایگزین دیگر فرود کنترل شده ابزار به اتمسفر زمین است تا در آنجا بسوزد و بقایای آن در اقیانوس فرود آید. ایده اولیه کارشناسان آن بود که با کمک مجموعه ای از کپسول های باری رباتیک پروگرس روسیه، ایستگاه فضایی بین المللی به مدار مورد نظر انتقال یابد. اما تحقیق یک ساله ناسا و شرکای آن در لابراتوار فضایی نشان داد این گزینه چندان مناسب نمی باشد. از طرف دیگر روسیه نیز تصمیم دارد در ۲۰۲۸ میلادی ایستگاه فضایی بین المللی را ترک کند و بدتر شدن روابط بین روسیه و شرکای دیگر در این پروژه نیز احتمالاً برنامه های قبلی را تحت تاثیر قرار می دهد. درهمین راستا ناسا به شرکت های آمریکایی پیشنهاد کرد تا وسیله نقلیه خارج سازی از مدار آمریکا ( United States Deorbit Vehicle) یا USDV را بسازند که برای مرحله نهایی خارج کردن ایستگاه فضایی بین المللی از مدار به کار می رود. بطور دقیق تر ابزار مذکور زمانی به کار گرفته می شود که ایستگاه فضایی بین المللی بطور طبیعی به ارتفاع مورد نظر می رود و همزمان مدار آن نیز کاهش پیدا می کند. ابزار جدید احتمالاً وسیله ای فضایی است که اصلاح شده یا طراحی کاملا نوینی دارد. به شرکتها قیمت ثابتی از هزینه به اضافه توافقنامه ابتکاری برای پوشش طراحی، توسعه، آزمایش و ارزیابی و بدنبال آن ساخت و ساز واقعی ارائه می شود.

منبع: