نقش همه در آلودگی هوا یکسان است؟

ربات کشاورز: به گزارش ربات کشاورز، خراسان رضوی بر مبنای تحلیل موسسه غیرانتفاعی بین المللی آکسفام انگلستان، یک درصد ثروتمندترین جمعیت جهان، مسئول انتشار کربن برابر یا دو سوم (۵ میلیارد نفر) جمعیت فقیر جهان هستند.
به نقل از خبرگزاری فرانسه، مکس لاوسون، از محققان این تحقیق اظهار داشت: در حالیکه مبارزه با بحران آب و هوا، چالشی مشترک است، همه به یک اندازه مسئول نیستند و سیاست های دولت باید مطابق با آن تنظیم شود.
رهبران جهان برای گفت وگوهای آب وهوایی در اجلاس COP۲۸ اواخر ماه جاری در دبی آماده می شوند. این نگرانی ها در حال افزایش می باشد که محدود کردن گرمایش طولانی مدت به ۱.۵ درجه سانتی گراد بزودی غیر ممکن است.
همچون یافته های کلیدی تحقیق کنونی اینست که ثروتمندترین جمعیت جهان یک درصد (۷۷ میلیون نفر) جهان، مسئول ۱۶ درصد از انتشار جهانی هستند و این همان سهمی است که ۶۶ درصد پایینی جمعیت جهان از نظر درآمد یا ۵.۱۱ میلیارد نفر دارند. بعنوان مثال، در فرانسه، یک درصد ثروتمندترین ها در یک سال به اندازه ۵۰ درصد فقیرترین ها در ۱۰ سال کربن منتشر می کنند.
مهم ترین اقدامات پیشگیری کننده می تواند شامل مالیات بر پرواز بیشتر از ۱۰ بار در سال یا مالیات بر سرمایه گذاری های غیرسبز باشد که بسیار بالاتر از مالیات بر سرمایه گذاری های سبز است.
در حالیکه گزارش کنونی بر کربن در رابطه با مصرف فردی متمرکز است، مصرف شخصی افراد فوق ثروتمند به علت انتشار گازهای گلخانه ای ناشی از سرمایه گذاری آنان در شرکت ها کاسته می شود.

منبع: