مدیر برنامه توسعه شهرک های گلخانه ای خبرداد؛ تاکید برنامه هفتم برای تولید میگو و ماهی در قفس

ربات کشاورز: ربات کشاورز: مدیر برنامه ملّی توسعه شهرک های گلخانه ای و شیلاتی معاونت علمی بسترسازی ایجاد و توسعه مزارع الگویی دانش بنیان را مهم ترین راهبرد برنامه ملی توسعه شهرک های گلخانه ای و شیلاتی عنوان نمود.

به گزارش ربات کشاورز به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، مدیر برنامه ملّی توسعه شهرک های گلخانه ای و شیلاتی معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری در بازدید از هفدهمین نمایشگاه بین المللی شیلات، آبزیان، ماهی گیری، غذاهای دریایی و صنایع وابسته از تمام فناوران و تولیدکنندگان دعوت کرد در صورت داشتن راه حل ها و پیشنهادهای فناورانه در امتداد رفع چالش های این حوزه ها، طرح های پیشنهادی خودرا به دفتر برنامه ملی ارایه کنند.
نادر قلی ابراهیمی ضمن تبادل نظر با فعالان و تولیدکنندگان مختلف در زنجیره ارزش شیلات، تاکید کرد: مهم ترین استراتژی دفتر برنامه ملی توسعه شهرک های گلخانه ای و شیلاتی، بسترسازی بمنظور ایجاد و توسعه مزارع الگویی دانش بنیان و فناور با رویکرد توسعه زنجیره ارزش بوده و در این جهت برنامه های مناسبی در معاونت علمی تدوین شده است.
وی ضمن تاکید بر ضرورت ارتقاء دانش و فناوری در زنجیره ارزش حوزه شیلات، عنوان کرد: دفتر برنامه ملی، بسته های فناورانه ای را با همکاری و همفکری با فعالان این حوزه احصا کرده و از اجرا و توسعه این بسته ها در زنجیره ارزش، خصوصاً مزارع پرورشی به عنوان یکی از حلقه های مهم زنجیره حمایت خواهدنمود.
ابراهیمی با اشاره به اهداف برنامه ششم توسعه و پیش نویس برنامه هفتم در تولید آبزیان همچون میگو و ماهی در قفس، مهم ترین ابزار برای رسیدن به اهداف اسناد بالادستی در این زمینه را به کارگیری و رسوخ فناوری برشمرد و اظهار امیدواری کرد با عنایت به توافق نامه بین معاونت علمی و وزارت جهاد و همین طور همکاریهای مناسبی که با سازمان شیلات ایران شکل گرفته، شاهد رشد دانش، فناوری و نوآوری در صنعت شیلات و متعاقب آن تحقق اقتصاد دانش بنیان در این زمینه باشیم.
وی در آخر ضمن اشاره به فراخوان های انتشار یافته توسط معاونت علمی و دفتر برنامه ملی بمنظور رفع چالش های اساسی زنجیره ارزش پرورش میگو و ماهی در قفس به مهم ترین نیازهای فناورانه از قبیل هوشمندسازی مزارع، تامین بچه ماهی و لارو به گزینی شده، ایجاد نرسری های کارآمد و اقتصادی، بهبود غذای مورد نیاز در بخش های مختلف زنجیره در مقیاس تجاری و بومی سازی ادوات و تجهیزات مورد نیاز در زنجیره ارزش اشاره و از تمام فناوران و تولیدکنندگان دعوت کرد در صورت داشتن راه حل ها و پیشنهادهای فناورانه در امتداد رفع چالش های مذکور، طرح های پیشنهادی خودرا به دفتر برنامه ملی ارایه کنند.