یافته جدید محققان؛ زدایش رنگ های سمی از آب با کمک یک نوع فتوکاتالیست

ربات کشاورز: پژوهشگران با بهره گیری از خوشه های طلا و ذرات دی اکسیدتیتانیم، فتوکاتالیستی ساختند که می تواند به زدایش برخی سموم از آب کمک نماید.

به گزارش ربات کشاورز به نقل از مهر، آلودگی آب ناشی از رنگ های مورد استفاده در صنعت نساجی، مواد غذایی، لوازم آرایشی نگرانی مهم زیست محیطی شمرده می شود که دانشمندان را وادار کرده تا روی یافتن گزینه های زیست سازگار تحقیق کنند. بتازگی پژوهشگران دانشگاه فلیندرز روشی برای از بین بردن مواد شیمیایی آلی و سم ها ارائه کرده اند که می تواند رنگ ها حاوی گروههای آزو را تخریب کند و از محیط زیست حذف نماید. در این فناوری از یک فتوکاتالیست استفاده شده که با نور فرابنفش می تواند زدایش این ترکیبات آلی را انجام دهد.
پروفسور گونتر اندرسون، از انستیتوی علوم و فناوری نانو درفلیندرز، می گوید در این فناوری از خوشه های فلزی حاوی اتم های طلا و دی اکسیدتیتانیم استفاده شده است که می تواند نور خورشید را جذب کرده و واکنش کاتالیستی انجام دهند. در مقاله ای که این گروه منتشر نمودند نشان دادند که نانوخوشه های طلا می تواند به عنوان ماده کمکی، عملکرد فتوکاتالیستی دی اکسیدتیتانیم را افزایش داده و با سرعت شش برابری، واکنش تخریب مواد آلاینده را تسریع کند.
به گفته پروفسور اندرسون این نوع سیستم های فتوکاتالیستی تقویت شده با نیمه هادی ناهمگن، مزیت قابل توجهی نسبت به سایر فرآیندهای شیمیایی پیشرفته دارند. با این فناوری می توان طیف گسترده ای از مواد آلاینده نظیر رنگ های آزو را از بین برد و آنها را به آب و دی اکسیدکربن تبدیل کرد که این کار با کارایی بالایی صورت می گیرد.
در حال حاضر انواع فرآیندهای فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی برای از بین بردن ترکیبات آلی سرطان زا در آب استفاده می شود. طیف گسترده ای از صنایع شیمیایی، همچون تولید رنگ، نساجی و لوازم آرایشی، رنگ های سمی و تخریب ناپذیر را به محیط زیست وارد می کنند. تقریباً نیمی از رنگ های مورد استفاده در صنعت نساجی و رنگ، رنگ های آزو هستند. متیل نارنجی به شکل گسترده به عنوان یک رنگ آزو محلول در آب مورد استفاده قرار می گیرد. با این تکنولوژی جدید می توان از فتوکاتالیست برای تخریب متیل نارنجی استفاده نمود.
این گروه تحقیقاتی امیدوار است که با ارتقاء این فتوکاتالیست ها بتوانند به حذف کامل سموم از محیط زیست کمک کنند.

منبع: