فرهنگسازی در حوزه پسماند با کمک گروههای اجتماعی بانفوذ در کشور

به گزارش ربات کشاورز، مدیرکل دفتر مشارکت های مردمی و مسئولیت اجتماعی سازمان حفاظت محیط زیست اظهار داشت: برنامه های متنوعی بر مبنای تصمیمات مشورتی در ستاد برگزاری مراسم روز زمین پاک برای اجرا به استان ها ابلاغ گردیده است.
به گزارش ربات کشاورز به نقل از ایسنا امیر عبدوس بمناسبت دوم اردیبهشت ماه مصادف با روز زمین پاک اظهارکرد: به منظور افزایش آگاهی عمومی نسبت به خطرات آلوده سازی زمین، قدردانی بشر نسبت به خدماتی که از کره زمین دریافت می کند، ارتقای حس مشارکت مردم در محافظت از زمین و جلوگیری از آلودگی آن روز جهانی زمین پاک نامگذاری شده است.

وی در ادامه اظهار داشت: به همین مناسبت در کشور ما همه ساله مقارن با این مناسبت به مدت یک هفته برنامه های متنوعی با مشارکت مردم، سازمان های مردم نهاد، دستگاههای اجرایی و مدارس با محوریت سازمان حفاظت محیط زیست برگزار می گردد.

مدیرکل دفتر مشارکت های مردمی و مسئولیت اجتماعی سازمان حفاظت محیط زیست اضافه کرد: سازمان حفاظت محیط زیست با عنایت به فرمان رهبرمعظم انقلاب در نامگذاری سال جاری با شعار«مشارکت مردم، ایران در مقابل پلاستیک، نجات زمین» را برای بزرگداشت هفته زمین پاک انتخاب و اعلام نموده و برنامه های متنوعی بر مبنای تصمیمات مشورتی در ستاد برگزاری این مراسم برای اجرا به استان ها ابلاغ گردیده است.

عبدوس خاطرنشان کرد: برنامه محوری معاونت آموزش و مشارکت های مردمی در این هفته هم با عنایت به این شعار، برنامه ریزی برای آموزش اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا با مشارکت شورایعالی استان ها خواهد بود. این گروه از مخاطبان خاص بعنوان یکی از مهم ترین گروههای اثرگذار اجتماعی در حوزه مدیریت پسماند با ضریب نفوذ بالا در اقصی نقاط کشور هستند که در حیطه مدیریت پسماند و ترویج و توسعه چرخه بازیافت از توان بالقوه و اثرگذاری بسیار بالایی برخوردار می باشند.

وی تصریح کرد: بدین منظور در نشست وبیناری که به صورت همزمان در ستاد سازمان و ادارات کل حفاظت محیط زیست استان ها با شورایعالی استان ها و شوراهای استانی برگزار می شود، در چارچوب تفاهم نامه ای که یین معاون رئیس جمهویر و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و رئیس شورایعالی استان ها تنظیم شده، قرار است برنامه آموزش مبانی محیط زیست و اصول مدیریت پسماند با سرفصل های مصوب و تحت نظارت مرکز آموزش محیط زیست و تربیت محیطبان برای تمامی اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا در اقصی نقاط کشور الزامی شود.

به گزارش روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست، عبدوس در انتها اظهارکرد: همینطور در این جلسه مباحث و مشکلات در میان محیط زیست و شوراهای اسلامی در سطوح ملی و استانی مورد بحث و پاسخگویی و شفاف سازی قرار خواهد گرفت.