پشتیبانی از ایده های نوآورانه در عرصه مواد معدنی و انرژی های پاک

به گزارش ربات کشاورز، مرکز نوآوری های معدنی به کمک معاونت علمی از ایده های نوآورانه مواد معدنی پر ارزش حمایت می کند.

به گزارش ربات کشاورز به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، برنامه ویژه پشتیبانی از ایده های نوآورانه مواد معدنی پرارزش با عنوان «مینوکمپ» ویژه مواد معدنی حیاتی و انرژی های پاک با حمایت معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری و توسط «ایمینو» با نگاهی ویژه به مواد معدنی حیاتی و انرژی های پاک با هدف پشتیبانی از نخبگان و ایده پردازان و ترویج نوآوری، حامی ایده ها و تیم های نوآور می شود.
با توجه به به اهمیت استفاده از فناوری های پیشرفته در استحصال مفیدتر مواد معدنی با ارزش و گذار به سمت انرژی های پاک با استفاده از این فنآوری ها، پیاده سازی ایده های نوآورانه در خلق ارزش افزوده و رشد در بازار صنایع معدنی از اهمیت ویژه ای برخوردارست.
عناصر حیاتی برای برخی از فناوری تولید انرژی پاک ضروری هستند و مرکز نوآوری «ایمینو» نیز باتوجه به اهمیت این موضوع، «مینوکمپ» مواد معدنی حیاتی و انرژی های پاک را با هدف گرد هم آمدن نوآوران این عرصه، آشنایی با مفاهیم خلاقیت، کارآفرینی و ایده پردازی برگزار می نماید.
در حال حاضر سهم بازار انرژی های پاک از انرژی های پاک رو به افزایش است و تجهیز و استقرار بی سابقه صنعت به فناوری های انرژی پاک، منجر به افزایش شایان توجه تقاضا برای عناصر حیاتی شده است.
سیستم های ذخیره سازی انرژی رشد توجهی را را تجربه کردند و ظرفیت آنها در سال ۲۰۲۲ دو برابر شد. تاسیسات برق PV حتی رکوردهای قبلی را نیز درهم شکست، بطوریکه نیروی برق ناشی از باد، بعد از دو سال افت و کاهش، عاقبت سیر صعودی خودرا باردیگر از سر گرفت. این امر از سال ۲۰۱۷ تا سال ۲۰۲۲، تقاضای ناشی از بخش انرژی عامل و عامل اصلی برای سه برابرشدن تقاضا برای فلز لیتیوم، افزایش ۷۰ درصدی تقاضا برای کبالت و نیز افزایش ۴۰ درصدی تقاضا برای نیکل بوده است.
طرح ایجاد زیست بوم نوآوری و فناوری بخش معدن و صنایع معدنی ( ایمینو) با هدف انتقال دانش و تکنولوژی های جدید به چرخه معدن و صنایع معدنی کشور در شهریورماه سال ۱۳۹۹ از طرف «ایمیدرو» و بر طبق موافقت نامه همکاری مشترک با معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری با وظایفی همچون سیاستگذاری، تسهیلگری، شبکه سازی و توسعه بازار به راه افتاده است.
ایمینو در امتداد ایجاد و خلق استارتاپ ها، توسعه کسب و کارهای نوپا، تجاری سازی محصولات و خدمات شرکت های دانش بنیان، خلاق و فناور و توسعه زیست بوم فناوری های پیشران انقلاب صنعتی چهارم با اولویت فناوری های هوش مصنوعی، اینترنت اشیا، کلان داده و بلاکچین و… فعالیت داشته و توانسته بیش از ۳۲ استارتاپ را پذیرش، هدایت و راهبری و از ۸۴ شرکت دانش بنیان حمایت کند.

منبع: