تهدید گربه اهلی و سگ بلاصاحب برای حیات وحش

ربات کشاورز: افزایش گربه های اهلی و سگ های بلاصاحب و حضور آنها در زیستگاه های حیات وحش به معضلی برای گونه های جانوری تبدیل گشته است. به همین علت کارشناسان محیط زیست نسبت به خودداری از غذادهی به آنان سفارش می کنند.

به گزارش ربات کشاورز به نقل از ایسنا سگ های گله و بلاصاحب به معضلی جدی برای گونه های جانوری تبدیل گشته اند. به عنوان نمونه یکی از تهدیدات اصلی بقای گربه پالاس که در ارتفاعات زندگی می کند، سگ گله است این در حالیست که گربه پالاس یکی از هشت گربه سان ایرانی در معرض انقراض است.

از سوی دیگر سگ های بلاصاحب با جفت گیری با گرگ سبب از میان رفتن خلوص ژنتیک اینگونه می شود. با جفت گیری سگ با گرگ خاکستری، گرگاس متولد می شود. این اختلاط سبب از دست رفتن خلوص ژنتیک حیات وحش می شود.

گربه اهلی هم در عمق مناطق زیست محیطی وجود دارد و با گربه وحشی جفت گیری می کند و در نتیجه خلوص ژنتیک گربه وحشی را از بین می برد. به همین علت کارشناسان و فعالان محیط زیست نسبت به خودداری از غذادهی به گربه ها و سگ ها سفارش می کنند و در طولانی مدت لطمه های وارد شده به حیات وحش بر اثر این اختلاط ژنتیک مشخص می شود.

علاوه بر سگ بلاصاحب و گربه اهلی، برخی گونه های مهاجم، گونه های بومی جانوری را تهدید می کند. راکون یکی از گونه های مهاجم است – که بومی منطقه آمریکای شمالی است – اما حتی در تهران دیده شده است و درحال تولید مثل در جنگل های شمال کشور است.

ماهی تیلاپیا هم یک گونه غیربومی است که با ورود آن به اکوسیستم های آبی کشور، گونه های آبزی بومی لطمه می بینند. تیلاپیا طیف تغذیه ای گسترده ای دارد و شروع دوره تخم ریزی و بلوغ آن کوتاه است. حجم تخم ریزی آنها نیز بالاست.

میمون «رزوس» هم یک گونه مهاجم است. اینگونه ها بصورت قاچاق وارد کشور می شوند. کسانی که آنها را می خرند، ممکنست بعد از مدتی از اینگونه ها خسته می شوند و آنها را یا به کلینیک حیات وحش یا ادارات کل محیط زیست استانها تحویل می دهند یا در طبیعت رها می کنند. میمون «رزوس» می تواند هزاران انگل و بیماری را منتقل کند.

بیشتر بخوانید:
۷۵ گونه جانوری ایران در فهرست «سرخ»
«تیلاپیای نیل»؛ آزموده را آزمودن خطاست
تبعات پرورش تیلاپیای نیل در آب های ایران
خطر میمون برای حیات وحش ایران

منبع: