توسط دانش بنیان ها؛ ربات خودران پایش انفرادی طیور در مرغداری ها به بازار آمد

ربات کشاورز: یک شرکت دانش بنیان با طراحی و ساخت ربات خودران پایش انفرادی در مرغداری ها کمک شایانی در تحول آفرینی این فناوری در تمامی حوزه های نیازمند به پایش، تشخیص و کنترل بیماری گله کرده است.

به گزارش ربات کشاورز به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، با عنایت به اهمیت صنعت طیور بعنوان یکی از ارکان امنیت غذایی کشور و افزایش تقاضای پروتئین گوشت طیور، توجه به بهره برداری بهینه از منابع در این صنعت از اهمیت بسیاری برخوردار می باشد.
فرزاد یاوری، مدیر عامل این شرکت دانش بنیان یکی از نگرانی های جدی مرغداران در سطح ملی و جهانی را بیماری ها و تلفات زیاد و افزایش ضریب تبدیل (نسبت میزان دان مصرفی به گوشت تولیدی) خواند و اظهار داشت: مجموع این سه مؤلفه، بهره وری را به شکل جدی تحت تأثیر قرار می دهند و در هر سال میزان متوسط تلفات حدود ۱۰ درصد و ضریب تبدیل نیز حدود دو درصد است که هر دو مقادیر قابل توجهی هستند و فاصله بسیاری نیز با صنعت طیور در کشورهای پیشرفته دارد.
وی افزود: فناوری های مختلفی برای کنترل این آمار وجود دارد که می تواند تا حدودی این چالش ها را رفع کند؛ اما مؤلفه ها، عوامل بیماری زا و افزایش دهنده ضریب تبدیل نیز گوناگون بوده و خارج از کنترل هستند و بنابراین راه حل جامعی برای حل این مسائل وجود ندارد ازاین رو فناوری پایش جمعی و انفرادی مرغ در فارم مورد بررسی و اجرا قرار گرفت.
یاوری ضمن اشاره به این که پایش انفرادی طیور در مرغداری چاش های فراوانی همچون وارد شدن استرس فراوان به مرغ و خطای انسانی را به همراه دارد؛ اظهار نمود: حل این چالش نیاز به فناوری ای دارد که قابلیت شناسایی بیماری طیور توسط حسگر را داشته باشد
مدیر عامل شرکت دانش بنیان صنایع انفورماتیک سدید افزود: پایش دوره ای و غیر مستمر، عدم ثبت داده ها و شناسه یابی مرغ بیمار، ایجاد استرس و تنش در مرغداری و کاهش ایمنی زیستی، کندی پایش سلامت مرغداری توسط انسان و … همچون مشکلاتی است که در صورت عدم استفاده از این تکنولوژی فارم با آن روبرو خواهد شد.
او، کل زمان اجرا پروژه را سه سال اعلام و تصریح کرد: تا حالا با سپری شدن حدود دو سال نیم از آن، پروژه حدود ۶۳ درصد پیشرفت داشته است.
بهره گیری از هوش مصنوعی، رباتیک و الکترونیک برای حل چالش
یاوری ضمن اشاره به این که مطالعات و تحقیقات برای حل چالش های مذکور از سال ۹۳ آغار شد و در این زمان برای حل این چالش ها راهکارهای مختلفی همچون ساخت یک کیت IOT در سال ۹۶ آزمایش شد اما از آنجائیکه مؤلفه های مؤثر بر این چالش ها بسیار گوناگون هستند هیچ گاه راهگشا نبودند؛ اظهار داشت: تنها راه باقیمانده به منظور غلبه بر این مشکلات، استفاده تلفیقی از سه فناوری هوش مصنوعی و رباتیک و الکترونیک بود این پروژه بعد از پیمودن مراحل تحقیق و توسعه و ساخت نمونه های اولیه و مرحله نیمه صنعتی حالا درحال انجام آزمایش های نهایی بوده و در مرز صنعتی شدن قرار دارد.
وی افزود: دانش کامل پیاده سازی این محصول و فناوری های مختلف به کار رفته در آن کاملاً، بومی است. این فناوری جزو حوزه های جدیدی به حساب می آید که کشورها و شرکتهای کمی تا حالا به آن ورود کرده و رسماً دستیابی به این فناوری را اعلام نموده و تجاری سازی آنرا نیز انجام داده اند.
مدیر عامل این شرکت دانش بنیان ضمن تاکید بر این که بقیه موارد بطور غیررسمی مشغول به فعالیت بوده یا هنوز به مرحله تجاری سازی نرسیده اند؛ تصریح کرد: این پروژه از فناوری های خاص، نوظهور و روبه رشد جهانی یعنی هوش مصنوعی و رباتیک استفاده می نماید و کشور ما نیز در زمینه این فناوری ها فاصله بسیاری با لبه دانش جهانی دارد.
یاوری در انتها تصریح کرد: صنعتی شدن این محصول سبب افزایش بهره وری در صنعت حیاتی طیور کشور می شود که تأثیر به سزایی در امنیت غذایی کشور دارد. همین طور امکان توسعه این فناوری در سایر حوزه ها نیز بطورکامل وجود دارد.