وضعیت هوای تهران قابل قبول شد

ربات کشاورز: بنا بر اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، میانگین کیفیت هوای پایتخت اکنون (۱۵ تیر) در وضعیت قابل قبول است.
به گزارش ربات کشاورز به نقل از ایسنا، بر طبق اعلام شرکت کنترل کیفیت هوا، آلاینده شاخص هوای پایتخت طی ۲۴ ساعت گذشته «ذرات معلق کمتر از ۲.۵میکرون» با میانگین ۱۰۸ بود و کیفیت هوای پایتخت در وضعیت ناسالم برای گروههای حساس قرار داشت. آلاینده شاخص اکنون «ذرات معلق کمتر از ۲.۵میکرون» با میانگین ۹۵ و کیفیت هوا در وضعیت قابل قبول است.
از شروع سال جاری تا حالا میانگین کیفیت هوای تهران پنج روز پاک، ۸۴ روز قابل قبول، ۱۷ روز ناسالم برای گروههای حساس و یک روز ناسالم بوده است.
گفتنی ست که شاخص کیفیت هوا (AQI) به شش دسته اصلی تقسیم بندی می شود. بر طبق این تقسیم بندی از عدد صفر تا ۵۰ هوا «پاک»، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا «قابل قبول یا متوسط»، از ۱۰۱ تا ۱۵۰هوا «ناسالم برای گروههای حساس»، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا «ناسالم»، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا «بسیار ناسالم» و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا «خطرناک» است.