مدیر مرکز آزمون جهاد دانشگاهی در آستانه برگزاری آزمون مطرح کرد نحوه رفع نقص کارت داوطلبان آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی

ربات کشاورز: مدیر مرکز آزمون جهاد دانشگاهی با اشاره به این که آزمون دستگاه های استخدامی ساعت ۹ بامداد روز جمعه ۱۷ اسفند برگزار می […]