در هفدهمین دوره مسابقات؛ برگزیدگان مسابقات روبوکاپ آزاد ایران معرفی و مورد تقدیر قرار گرفتند

به گزارش ربات کشاورز، برگزیدگان هفدهمین دوره مسابقات روبوکاپ آزاد ایران معرفی و مورد تقدیر قرار گرفتند.به گزارش ربات کشاورز به نقل از مهر، هفدهمین […]