ستاد گیاهان دارویی معاونت علمی فراخوان داد؛ پشتیبانی از طرح های فناورانه و توسعه بازار افزودنی های مواد غذایی

به گزارش ربات کشاورز، ستاد توسعه اقتصاد دانش بنیان گیاهان دارویی و طب سنتی معاونت علمی، طی فراخوانی از تولید بار اول، توسعه مقیاس، توسعه […]

دهقانی با محکومیت جنایت صهیونیست ها در غزه تاکید کرد؛ آمادگی جامعه علمی و نخبگانی کشور برای پشتیبانی از مردم مظلوم فلسطین

به گزارش ربات کشاورز، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور ضمن محکومیت جنایت اخیر صهیونیستها، آمادگی جامعه علمی و نخبگانی ایران را […]